Hongkong trendy

Nové hongkong trendy – inšpirácia pre písanie hongkongských článkov, točenie videí pre hongkongský trh či zaujímavé rozhovory na aktuálne témy v Hongkongu.

 • Názov
  Tržby
  Trend
 • 69歲大劉劉鑾雄親自細說六十年傳奇歲月--- 劉鑾雄講大劉 足本版 蘋果日報 Apple Daily—原刊日期:20170328 蘋果動新聞 HK Apple Daily
  • Celkom
  • remove_red_eye 441k zobrazení
  • thumb_up 4k - každý 102 dal like
  • thumb_down 486
  • chat_bubble_outline 420 komentárov
  • euro_symbol 817 €
  • transfer_within_a_station 1.07 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 64k zobrazení
  • thumb_up 434 - každý 149 dal like
  • thumb_down 68
  • chat_bubble_outline 39 komentárov
  • euro_symbol 120 €
  • transfer_within_a_station 0.73 %
 • BTS (방탄소년단) 'Life Goes On' Official MV Big Hit Labels
  • Celkom
  • remove_red_eye 153m zobrazení
  • thumb_up 11m - každý 13 dal like
  • thumb_down 128k
  • chat_bubble_outline 4m komentárov
  • euro_symbol 283178 €
  • transfer_within_a_station 10.21 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 3m zobrazení
  • thumb_up 88k - každý 45 dal like
  • thumb_down 3k
  • chat_bubble_outline 25k komentárov
  • euro_symbol 7346 €
  • transfer_within_a_station 2.85 %
 • 對中國態度大轉彎!經濟撐不住...澳洲總理澄清"沒有"加入圍堵中經濟的陣營?|主播王志郁|【大世界新聞】20201125|三立iNEWS 三立iNEWS
  • Celkom
  • remove_red_eye 653k zobrazení
  • thumb_up 7k - každý 93 dal like
  • thumb_down 695
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 1209 €
  • transfer_within_a_station 1.52 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 102k zobrazení
  • thumb_up 904 - každý 114 dal like
  • thumb_down 111
  • chat_bubble_outline 462 komentárov
  • euro_symbol 190 €
  • transfer_within_a_station 1.33 %
 • (附繁簡字幕) 特朗普、朱利安利兵分兩路的真正盤算。特朗普還有機會勝選嗎?|徐時論 徐時論 TsuisTalk
  • Celkom
  • remove_red_eye 112k zobrazení
  • thumb_up 6k - každý 17 dal like
  • thumb_down 183
  • chat_bubble_outline 188 komentárov
  • euro_symbol 209 €
  • transfer_within_a_station 5.93 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 43k zobrazení
  • thumb_up 1k - každý 29 dal like
  • thumb_down 75
  • chat_bubble_outline 52 komentárov
  • euro_symbol 80 €
  • transfer_within_a_station 3.54 %
 • 錢錢錢打到o黎 20201127 -- 主持:沈大師、小兵 -- 嘉賓主持:康年 Raga Finance 金融財經台
  • Celkom
  • remove_red_eye 81k zobrazení
  • thumb_up 2k - každý 33 dal like
  • thumb_down 118
  • chat_bubble_outline 65 komentárov
  • euro_symbol 150 €
  • transfer_within_a_station 3.12 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 22k zobrazení
  • thumb_up 342 - každý 64 dal like
  • thumb_down 29
  • chat_bubble_outline 31 komentárov
  • euro_symbol 41 €
  • transfer_within_a_station 1.69 %
 • 「喱騷」收費台宣傳片 杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow
  • Celkom
  • remove_red_eye 194k zobrazení
  • thumb_up 14k - každý 13 dal like
  • thumb_down 571
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 359 €
  • transfer_within_a_station 8.37 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 17k zobrazení
  • thumb_up 699 - každý 25 dal like
  • thumb_down 78
  • chat_bubble_outline 46 komentárov
  • euro_symbol 33 €
  • transfer_within_a_station 4.19 %
 • 【LIVE 直播】傑斯烽煙親身分享被捕扣押獲保釋 需時重整多謝香港人留字撐譚得志快必!黃國桐哽咽分享鄧炳強團夥拉人玩手段全過程!香港國安法無限上綱上線包抄香港人!D100 三點維權 (黃國桐、霸氣哥) D100 Radio
  • Celkom
  • remove_red_eye 175k zobrazení
  • thumb_up 8k - každý 20 dal like
  • thumb_down 394
  • chat_bubble_outline 919 komentárov
  • euro_symbol 324 €
  • transfer_within_a_station 5.57 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 4k zobrazení
  • thumb_up 58 - každý 71 dal like
  • thumb_down 10
  • chat_bubble_outline 7 komentárov
  • euro_symbol 8 €
  • transfer_within_a_station 1.57 %
 • 林匡正現場直播1127旺角突發直擊 啤梨頻道BarryMa TV
  • Celkom
  • remove_red_eye 128k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 36 dal like
  • thumb_down 203
  • chat_bubble_outline 22 komentárov
  • euro_symbol 238 €
  • transfer_within_a_station 2.8 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 11k zobrazení
  • thumb_up 90 - každý 124 dal like
  • thumb_down 36
  • chat_bubble_outline 1 komentárov
  • euro_symbol 21 €
 • 驚見人體模特兒!全場嘩然!《毛記演偽人協會》 第 3 集 - 人體奧妙畫展20/11 毛記電視
  • Celkom
  • remove_red_eye 734k zobrazení
  • thumb_up 9k - každý 79 dal like
  • thumb_down 315
  • chat_bubble_outline 304 komentárov
  • euro_symbol 1359 €
  • transfer_within_a_station 1.31 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 42k zobrazení
  • thumb_up 235 - každý 180 dal like
  • thumb_down 25
  • chat_bubble_outline 8 komentárov
  • euro_symbol 78 €
  • transfer_within_a_station 0.57 %
 • 香港本土9款懷舊小食面臨失傳!後生仔你哋食過未?炸油糍+龍鬚糖+香蕉糕+蠔油豆+光酥餅+雞仔餅+蝦子扎蹄+錦鹵雲吞+芝麻卷 #飲食專題 飲食男女 Apple Daily 飲食男女
  • Celkom
  • remove_red_eye 918k zobrazení
  • thumb_up 11k - každý 77 dal like
  • thumb_down 459
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 1699 €
  • transfer_within_a_station 1.42 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 25k zobrazení
  • thumb_up 280 - každý 91 dal like
  • thumb_down 6
  • chat_bubble_outline 24 komentárov
  • euro_symbol 47 €
  • transfer_within_a_station 1.19 %
 • [HASHTAG] 一人一個學校之匪夷所思 PART 2 🤣🤙🏻 機動電視台RTV
  • Celkom
  • remove_red_eye 313k zobrazení
  • thumb_up 15k - každý 20 dal like
  • thumb_down 89
  • chat_bubble_outline 682 komentárov
  • euro_symbol 580 €
  • transfer_within_a_station 5.31 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 7k zobrazení
  • thumb_up 156 - každý 48 dal like
  • thumb_down 2
  • chat_bubble_outline 5 komentárov
  • euro_symbol 14 €
  • transfer_within_a_station 2.16 %
 • 【現職舞男自爆】富婆月月送錢!入行要有心理準備!摸摸是基本?林作 黃健東爆自己阿媽屬「跳舞群組」 伍妞有伍仔
  • Celkom
  • remove_red_eye 33k zobrazení
  • thumb_up 751 - každý 45 dal like
  • thumb_down 87
  • chat_bubble_outline 27 komentárov
  • euro_symbol 63 €
  • transfer_within_a_station 2.29 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 14k zobrazení
  • thumb_up 195 - každý 72 dal like
  • thumb_down 44
  • chat_bubble_outline 9 komentárov
  • euro_symbol 26 €
  • transfer_within_a_station 1.45 %
 • 黃鴻升 Alien Huang 【地球上最無聊的下午 Nevertheless】Official Music Video 滾石唱片 ROCK RECORDS
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 61k - každý 22 dal like
  • thumb_down 471
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 2484 €
  • transfer_within_a_station 4.7 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 185k zobrazení
  • thumb_up 6k - každý 31 dal like
  • thumb_down 91
  • chat_bubble_outline 193 komentárov
  • euro_symbol 344 €
  • transfer_within_a_station 3.36 %
 • ▸被包養女生的真實訪談㊙️月入六位數$💵奇怪癖好要求?!名牌鑽石戒指專車接送💍物質VS真心👩🏻(第三集) | 肥蛙 mandies kwok mandies kwok 肥蛙
  • Celkom
  • remove_red_eye 225k zobrazení
  • thumb_up 10k - každý 22 dal like
  • thumb_down 208
  • chat_bubble_outline 521 komentárov
  • euro_symbol 418 €
  • transfer_within_a_station 4.85 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 19k zobrazení
  • thumb_up 379 - každý 50 dal like
  • thumb_down 15
  • chat_bubble_outline 24 komentárov
  • euro_symbol 35 €
  • transfer_within_a_station 2.11 %
 • 張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會預習歌單 Hins Cheung X HKCO [冤枉音樂] 冤枉娛樂
  • Celkom
  • remove_red_eye 125k zobrazení
  • thumb_up 1k - každý 78 dal like
  • thumb_down 39
  • chat_bubble_outline 126 komentárov
  • euro_symbol 231 €
  • transfer_within_a_station 1.39 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 11k zobrazení
  • thumb_up 85 - každý 131 dal like
  • thumb_down 4
  • chat_bubble_outline 3 komentárov
  • euro_symbol 21 €
  • transfer_within_a_station 0.79 %
 • 周星馳睇報紙先知「帽已綠」?于文鳳:已分手 蘋果日報 Apple Daily—原刊日期:20201124 蘋果動新聞 HK Apple Daily
  • Celkom
  • remove_red_eye 251k zobrazení
  • thumb_up 1k - každý 176 dal like
  • thumb_down 66
  • chat_bubble_outline 302 komentárov
  • euro_symbol 466 €
  • transfer_within_a_station 0.69 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 64k zobrazení
  • thumb_up 276 - každý 234 dal like
  • thumb_down 8
  • chat_bubble_outline 67 komentárov
  • euro_symbol 120 €
  • transfer_within_a_station 0.53 %
 • 容祖兒 Joey Yung《東京人壽》(Live In The Moment) [Official MV] 容祖兒 Joey Yung
  • Celkom
  • remove_red_eye 90k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 26 dal like
  • thumb_down 91
  • chat_bubble_outline 374 komentárov
  • euro_symbol 168 €
  • transfer_within_a_station 4.21 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 18k zobrazení
  • thumb_up 426 - každý 44 dal like
  • thumb_down 9
  • chat_bubble_outline 38 komentárov
  • euro_symbol 35 €
  • transfer_within_a_station 2.45 %
 • 《我來自YouTube 2.5》 FHProductionHK
  • Celkom
  • remove_red_eye 184k zobrazení
  • thumb_up 16k - každý 11 dal like
  • thumb_down 225
  • chat_bubble_outline 593 komentárov
  • euro_symbol 341 €
  • transfer_within_a_station 9.37 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 4k zobrazení
  • thumb_up 130 - každý 32 dal like
  • thumb_down 3
  • chat_bubble_outline 5 komentárov
  • euro_symbol 8 €
  • transfer_within_a_station 3.27 %
 • 11.23【闊太感染群組】老年闊太跳舞跳出禍,意外揭開香港富人圈私生活另一面! 升旗易得道
  • Celkom
  • remove_red_eye 226k zobrazení
  • thumb_up 11k - každý 20 dal like
  • thumb_down 236
  • chat_bubble_outline 387 komentárov
  • euro_symbol 418 €
  • transfer_within_a_station 5.23 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 18k zobrazení
  • thumb_up 222 - každý 83 dal like
  • thumb_down 33
  • chat_bubble_outline 7 komentárov
  • euro_symbol 34 €
  • transfer_within_a_station 1.24 %
 • 【#風向龍鳳配 字幕版】後川普時代 大陸準備獵殺台灣?【Yahoo TV】20201127 Yahoo TV 一起看
  • Celkom
  • remove_red_eye 277k zobrazení
  • thumb_up 6k - každý 46 dal like
  • thumb_down 261
  • chat_bubble_outline 918 komentárov
  • euro_symbol 513 €
  • transfer_within_a_station 2.52 %
 • 曼聯 4:1 巴沙克舒希 | Champions League 20/21 Match Highlights HK beIN SPORTS Asia
  • Celkom
  • remove_red_eye 38k zobrazení
  • thumb_up 305 - každý 125 dal like
  • thumb_down 9
  • chat_bubble_outline 8 komentárov
  • euro_symbol 70 €
  • transfer_within_a_station 0.82 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 1k zobrazení
  • thumb_up 4 - každý 333 dal like
  • thumb_down 0
  • chat_bubble_outline 0 komentárov
  • euro_symbol 2 €
 • 秘密警察知法犯法 賀錦麗夫婦搵人仔 - 20/11/20 「政治咖哩飯」長版本 城寨 Singjai
  • Celkom
  • remove_red_eye 270k zobrazení
  • thumb_up 8k - každý 32 dal like
  • thumb_down 335
  • chat_bubble_outline 234 komentárov
  • euro_symbol 501 €
  • transfer_within_a_station 3.18 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 3k zobrazení
  • thumb_up 11 - každý 361 dal like
  • thumb_down 8
  • chat_bubble_outline 0 komentárov
  • euro_symbol 7 €
 • Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster ShawnMendesVEVO
  • Celkom
  • remove_red_eye 39m zobrazení
  • thumb_up 2m - každý 16 dal like
  • thumb_down 40k
  • chat_bubble_outline 134k komentárov
  • euro_symbol 73986 €
  • transfer_within_a_station 6.5 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 37k - každý 52 dal like
  • thumb_down 813
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 3652 €
  • transfer_within_a_station 1.99 %
 • 《快乐大本营》20201121期:赵露思成毅开嗓唱歌狂跑调 白鹿林雨申秀演技笑料百出 Happy Camp丨MGTV 湖南卫视芒果TV官方频道 China HunanTV Official Channel
  • Celkom
  • remove_red_eye 570k zobrazení
  • thumb_up 8k - každý 66 dal like
  • thumb_down 195
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 1055 €
  • transfer_within_a_station 1.75 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 80k zobrazení
  • thumb_up 912 - každý 88 dal like
  • thumb_down 26
  • chat_bubble_outline 87 komentárov
  • euro_symbol 149 €
  • transfer_within_a_station 1.24 %
 • aespa 에스파 'Black Mamba' MV SMTOWN
  • Celkom
  • remove_red_eye 59m zobrazení
  • thumb_up 1m - každý 30 dal like
  • thumb_down 99k
  • chat_bubble_outline 420k komentárov
  • euro_symbol 110957 €
  • transfer_within_a_station 4.02 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 19k - každý 61 dal like
  • thumb_down 1k
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 2266 €
  • transfer_within_a_station 1.9 %
 • 黃鴻升 Alien Huang 【我不是空笑夢 Dream It Real】Official Music Video 滾石唱片 ROCK RECORDS
  • Celkom
  • remove_red_eye 736k zobrazení
  • thumb_up 64k - každý 11 dal like
  • thumb_down 276
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 1363 €
  • transfer_within_a_station 9.06 %
 • 可怕的巨大史前生物,我們該慶幸它們已經滅絕了 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao 老高與小茉 Mr & Mrs Gao
  • Celkom
  • remove_red_eye 3m zobrazení
  • thumb_up 59k - každý 56 dal like
  • thumb_down 1k
  • chat_bubble_outline 4k komentárov
  • euro_symbol 6157 €
  • transfer_within_a_station 1.9 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 101k zobrazení
  • thumb_up 832 - každý 122 dal like
  • thumb_down 59
  • chat_bubble_outline 52 komentárov
  • euro_symbol 188 €
  • transfer_within_a_station 0.87 %
 • aespa(에스파) - Black Mamba @인기가요 inkigayo 20201122 스브스케이팝 / SBS KPOP
  • Celkom
  • remove_red_eye 4m zobrazení
  • thumb_up 244k - každý 18 dal like
  • thumb_down 11k
  • chat_bubble_outline 10k komentárov
  • euro_symbol 8017 €
  • transfer_within_a_station 5.9 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 191k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 61 dal like
  • thumb_down 193
  • chat_bubble_outline 117 komentárov
  • euro_symbol 355 €
  • transfer_within_a_station 1.69 %
 • 豐滿女生多煩惱 負荷重被杯葛性騷擾 3港女細說種種委屈 #壹仔專題-壹週刊 Next 原刊日期:20181124 壹週刊 NEXT
  • Celkom
  • remove_red_eye 873k zobrazení
  • thumb_up 6k - každý 138 dal like
  • thumb_down 590
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 1615 €
  • transfer_within_a_station 0.91 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 5k zobrazení
  • thumb_up 36 - každý 160 dal like
  • thumb_down 7
  • chat_bubble_outline 9 komentárov
  • euro_symbol 11 €
  • transfer_within_a_station 0.78 %
 • 侵侵最後警告中共,咪再壓港否則即郁!(游清源) 852郵報
  • Celkom
  • remove_red_eye 119k zobrazení
  • thumb_up 9k - každý 13 dal like
  • thumb_down 127
  • chat_bubble_outline 269 komentárov
  • euro_symbol 221 €
  • transfer_within_a_station 7.94 %
 • 多位著名預言家警示 12月全球將迎來更大劫難? ! 神秘的吠陀占星術究竟是否可信?印度神童預言[腦洞烏托邦 | 小烏 | Xiaowu] 脑洞乌托邦
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 21k - každý 63 dal like
  • thumb_down 1k
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 2486 €
  • transfer_within_a_station 1.84 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 37k zobrazení
  • thumb_up 395 - každý 95 dal like
  • thumb_down 31
  • chat_bubble_outline 49 komentárov
  • euro_symbol 69 €
  • transfer_within_a_station 1.19 %
 • G.E.M.鄧紫棋【萬國覺醒 RISE】Official Music Video GEM鄧紫棋
  • Celkom
  • remove_red_eye 656k zobrazení
  • thumb_up 26k - každý 25 dal like
  • thumb_down 511
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 1214 €
  • transfer_within_a_station 4.32 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 266k zobrazení
  • thumb_up 5k - každý 44 dal like
  • thumb_down 196
  • chat_bubble_outline 351 komentárov
  • euro_symbol 492 €
  • transfer_within_a_station 2.39 %
 • BTS: Dynamite The Late Late Show with James Corden
  • Celkom
  • remove_red_eye 7m zobrazení
  • thumb_up 864k - každý 8 dal like
  • thumb_down 9k
  • chat_bubble_outline 25k komentárov
  • euro_symbol 13079 €
  • transfer_within_a_station 12.59 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 765k zobrazení
  • thumb_up 43k - každý 17 dal like
  • thumb_down 437
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 1416 €
  • transfer_within_a_station 5.88 %
 • 云南入冬的第一顿火锅——腾冲锅子菜【滇西小哥】 滇西小哥 Dianxi Xiaoge
  • Celkom
  • remove_red_eye 2m zobrazení
  • thumb_up 82k - každý 27 dal like
  • thumb_down 1k
  • chat_bubble_outline 4k komentárov
  • euro_symbol 4128 €
  • transfer_within_a_station 3.9 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 403k zobrazení
  • thumb_up 7k - každý 51 dal like
  • thumb_down 187
  • chat_bubble_outline 360 komentárov
  • euro_symbol 746 €
  • transfer_within_a_station 2.06 %
 • 新冠肺炎為何沒完沒了?沈祖堯剖析世紀疫症的影響《抗疫專輯》(2020-11-20) 灼見名家 Master Insight
  • Celkom
  • remove_red_eye 231k zobrazení
  • thumb_up 7k - každý 32 dal like
  • thumb_down 301
  • chat_bubble_outline 560 komentárov
  • euro_symbol 429 €
  • transfer_within_a_station 3.35 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 18k zobrazení
  • thumb_up 465 - každý 40 dal like
  • thumb_down 14
  • chat_bubble_outline 31 komentárov
  • euro_symbol 34 €
  • transfer_within_a_station 2.66 %
 • 【有碗話碗】香港煲仔飯人氣名店!豉椒炒蜆、椒盬鮮魷、油浸筍殼!米芝蓮推介有冇伏?西環坤記! Alfred Chan
  • Celkom
  • remove_red_eye 89k zobrazení
  • thumb_up 4k - každý 21 dal like
  • thumb_down 56
  • chat_bubble_outline 521 komentárov
  • euro_symbol 166 €
  • transfer_within_a_station 5.26 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 9k zobrazení
  • thumb_up 200 - každý 47 dal like
  • thumb_down 8
  • chat_bubble_outline 24 komentárov
  • euro_symbol 17 €
  • transfer_within_a_station 2.39 %
 • 蘇民峰2021年生肖運程|龍、蛇、馬年運程篇|2021年是屬龍的財運年? GOtriphk
  • Celkom
  • remove_red_eye 149k zobrazení
  • thumb_up 1k - každý 98 dal like
  • thumb_down 53
  • chat_bubble_outline 29 komentárov
  • euro_symbol 277 €
  • transfer_within_a_station 1.04 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 21k zobrazení
  • thumb_up 171 - každý 126 dal like
  • thumb_down 10
  • chat_bubble_outline 7 komentárov
  • euro_symbol 40 €
  • transfer_within_a_station 0.83 %
 • 1分鐘任掃產品!你會掃乜野?!36000尺超巨型運動用品店! JASON
  • Celkom
  • remove_red_eye 199k zobrazení
  • thumb_up 7k - každý 26 dal like
  • thumb_down 156
  • chat_bubble_outline 407 komentárov
  • euro_symbol 368 €
  • transfer_within_a_station 4.11 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 24k zobrazení
  • thumb_up 520 - každý 47 dal like
  • thumb_down 3
  • chat_bubble_outline 16 komentárov
  • euro_symbol 45 €
  • transfer_within_a_station 2.21 %
 • 〈 職人吹水 〉 街頭 秘製咖哩汁 咖哩魚 蛋咖哩魷魚 咖哩牛栢葉 毫無保留 醬汁當中秘技 記得保留和分享 Curry sauce 職人吹水
  • Celkom
  • remove_red_eye 174k zobrazení
  • thumb_up 8k - každý 21 dal like
  • thumb_down 127
  • chat_bubble_outline 479 komentárov
  • euro_symbol 322 €
  • transfer_within_a_station 5 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 10k zobrazení
  • thumb_up 306 - každý 33 dal like
  • thumb_down 7
  • chat_bubble_outline -62 komentárov
  • euro_symbol 19 €

Trending kategórie

Rastúce kategórie

Klesajúce kategórie

Trending kľúčové slová