Juhokórejské trendy

Nové juhokórejské trendy – inšpirácia pre písanie juhokórejských článkov, točenie videí pre juhokórejský trh či zaujímavé rozhovory na aktuálne témy v Južnej Kórei.

 • Názov
  Tržby
  Trend
 • ♨핫클립♨ "난 노란 신호등 같은 존재." 특이한 음색으로 최고의 1분 기록↗ 63호 가수가 부르는 '누구 없소'♪|싱어게인 JTBC Voyage
  • Celkom
  • remove_red_eye 2m zobrazení
  • thumb_up 52k - každý 45 dal like
  • thumb_down 608
  • chat_bubble_outline 4k komentárov
  • euro_symbol 4326 €
  • transfer_within_a_station 2.44 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 31k - každý 50 dal like
  • thumb_down 407
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 2924 €
  • transfer_within_a_station 2.18 %
 • ♨핫클립♨ "아니.. 이 노래.. 진짜예요!?!" 소름 돋는 전주로 우리의 가슴을 뛰게 한 55호 가수의 'We all lie'♪|싱어게인 JTBC Voyage
  • Celkom
  • remove_red_eye 5m zobrazení
  • thumb_up 84k - každý 62 dal like
  • thumb_down 1k
  • chat_bubble_outline 7k komentárov
  • euro_symbol 9641 €
  • transfer_within_a_station 1.76 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 22k - každý 81 dal like
  • thumb_down 543
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 3455 €
  • transfer_within_a_station 1.35 %
 • '젊음의 노트' 유미리 안타까운 근황, 어떻기에? MBN Entertainment
  • Celkom
  • remove_red_eye 2m zobrazení
  • thumb_up 12k - každý 199 dal like
  • thumb_down 882
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 4452 €
  • transfer_within_a_station 0.56 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 729k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 243 dal like
  • thumb_down 233
  • chat_bubble_outline 422 komentárov
  • euro_symbol 1349 €
  • transfer_within_a_station 0.47 %
 • ♨핫클립♨ "저의 재능은 시기와 질투." 유희열을 질투하게 만든 30호 가수의 'Honey'♪|싱어게인 JTBC Voyage
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 15k - každý 66 dal like
  • thumb_down 272
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 1931 €
  • transfer_within_a_station 1.71 %
 • 배우 정우성과 전지현이 출였했던 레전드 뮤직비디오..!?😎 33호 가수 / '사랑은 언제나 목마르다'🎤 싱어게인 EP.2 [싱어게인] 디스커버리 채널 코리아 - Discovery Channel Korea
  • Celkom
  • remove_red_eye 930k zobrazení
  • thumb_up 8k - každý 105 dal like
  • thumb_down 157
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 1722 €
  • transfer_within_a_station 1.09 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 413k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 113 dal like
  • thumb_down 81
  • chat_bubble_outline 508 komentárov
  • euro_symbol 765 €
  • transfer_within_a_station 1 %
 • 브이로그vlog 다정한부부데이트장소 집소개해드리겠습니다 kind couple dating place Let me introduce you to the house 다정한부부 a loving couple
  • Celkom
  • remove_red_eye 380k zobrazení
  • thumb_up 8k - každý 43 dal like
  • thumb_down 512
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 703 €
  • transfer_within_a_station 3.1 %
 • 【우주힙쟁이│EP.5】 스윙스-키드밀리의 핫♨한 괴물 랩에 놀라는 김희철x민경훈😲 │FULL- knowingbros 아는형님 Knowingbros
  • Celkom
  • remove_red_eye 295k zobrazení
  • thumb_up 5k - každý 50 dal like
  • thumb_down 72
  • chat_bubble_outline 986 komentárov
  • euro_symbol 547 €
  • transfer_within_a_station 2.33 %
 • 고민 끝에 결정한 사유리의 선택, 그리고 이유 [엄마,사유리_2화] - 사유리TV 사유리TV
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 33k - každý 34 dal like
  • thumb_down 520
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 2076 €
  • transfer_within_a_station 3.23 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 329k zobrazení
  • thumb_up 6k - každý 55 dal like
  • thumb_down 191
  • chat_bubble_outline 702 komentárov
  • euro_symbol 610 €
  • transfer_within_a_station 2.04 %
 • 리얼먹방:) 김장김치엔 역시 보쌈!!★ㅣKimjang KimchiㅣBossamㅣREAL SOUNDㅣASMR MUKBANGㅣEATING SHOWㅣ 농림축산식품부
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 23k - každý 50 dal like
  • thumb_down 1k
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 2208 €
  • transfer_within_a_station 2.11 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 421k zobrazení
  • thumb_up 5k - každý 78 dal like
  • thumb_down 538
  • chat_bubble_outline 344 komentárov
  • euro_symbol 780 €
  • transfer_within_a_station 1.37 %
 • 열아홉, 인생이 꼬이기 시작했어요 [리얼:타임:러브 4] EP1 (SUB) 리얼:타임:러브
  • Celkom
  • remove_red_eye 383k zobrazení
  • thumb_up 15k - každý 25 dal like
  • thumb_down 199
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 709 €
  • transfer_within_a_station 4.79 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 159k zobrazení
  • thumb_up 2k - každý 56 dal like
  • thumb_down 89
  • chat_bubble_outline 539 komentárov
  • euro_symbol 295 €
  • transfer_within_a_station 2.13 %
 • 스윙스형 때렸습니다 스카이민혁
  • Celkom
  • remove_red_eye 650k zobrazení
  • thumb_up 11k - každý 55 dal like
  • thumb_down 329
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 1204 €
  • transfer_within_a_station 2.07 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 248k zobrazení
  • thumb_up 2k - každý 84 dal like
  • thumb_down 141
  • chat_bubble_outline 319 komentárov
  • euro_symbol 459 €
  • transfer_within_a_station 1.33 %
 • 남친이 제일 좋다고 했던 옷 입고 반응보기 !! (ft.남자들이 설레는 룩 TOP6!) 매일제히
  • Celkom
  • remove_red_eye 264k zobrazení
  • thumb_up 5k - každý 51 dal like
  • thumb_down 94
  • chat_bubble_outline 692 komentárov
  • euro_symbol 490 €
  • transfer_within_a_station 2.23 %
 • 📺EP.01 - The MapleStory Originals | MapleStory X BTS | Once Upon a Time MapleStory
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 186k - každý 10 dal like
  • thumb_down 551
  • chat_bubble_outline 8k komentárov
  • euro_symbol 3454 €
  • transfer_within_a_station 10.43 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 309k zobrazení
  • thumb_up 20k - každý 15 dal like
  • thumb_down 72
  • chat_bubble_outline 689 komentárov
  • euro_symbol 573 €
  • transfer_within_a_station 6.97 %
 • [CC] 강형욱 결국 물렸다! 보호자 가스라이팅해서 물어버리는 골든 레트리버 '리에' [개는 훌륭하다] KBS동물티비 : 애니멀포유 animal4u
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 10k - každý 159 dal like
  • thumb_down 429
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 3207 €
  • transfer_within_a_station 0.86 %
 • [꼬꼬무 10회 요약] 천장에서 발견된 32구의 시체들? 오대양 집단 변사 사건의 전말 | 꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 달리 [SBS 교양 공식채널]
  • Celkom
  • remove_red_eye 877k zobrazení
  • thumb_up 10k - každý 84 dal like
  • thumb_down 301
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 1624 €
  • transfer_within_a_station 1.31 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 273k zobrazení
  • thumb_up 2k - každý 109 dal like
  • thumb_down 106
  • chat_bubble_outline 264 komentárov
  • euro_symbol 506 €
  • transfer_within_a_station 1.01 %
 • 👀 유퀴즈 역대 비주얼 폭발 배우 자기님들 모음 #공유x정우성x김동희 #highlight# #유퀴즈온더블럭 유 퀴즈 온 더 튜브
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 21k - každý 84 dal like
  • thumb_down 465
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 3399 €
  • transfer_within_a_station 1.31 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 105k zobrazení
  • thumb_up 719 - každý 146 dal like
  • thumb_down 3
  • chat_bubble_outline 90 komentárov
  • euro_symbol 195 €
  • transfer_within_a_station 0.77 %
 • 여러분께 드릴 말씀이 있습니다. 입질의추억TV jiminTV
  • Celkom
  • remove_red_eye 970k zobrazení
  • thumb_up 27k - každý 35 dal like
  • thumb_down 763
  • chat_bubble_outline 8k komentárov
  • euro_symbol 1795 €
  • transfer_within_a_station 3.69 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 309k zobrazení
  • thumb_up 5k - každý 61 dal like
  • thumb_down 277
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 572 €
  • transfer_within_a_station 2.12 %
 • [문명특급 EP.157] 악뮤(AKMU)가 강남 한복판에서 🦕공룡🦕 분장한 재재 보고 도망치려다가 잡혀서 하게 된 인터뷰 문명특급 - MMTG
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 43k - každý 31 dal like
  • thumb_down 455
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 2517 €
  • transfer_within_a_station 3.44 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 191k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 51 dal like
  • thumb_down 49
  • chat_bubble_outline 300 komentárov
  • euro_symbol 353 €
  • transfer_within_a_station 2.12 %
 • [병맛노래] 저 세상 치킨 광고 빨간내복야코
  • Celkom
  • remove_red_eye 309k zobrazení
  • thumb_up 9k - každý 34 dal like
  • thumb_down 227
  • chat_bubble_outline 2k komentárov
  • euro_symbol 572 €
  • transfer_within_a_station 3.92 %
 • 존잘고딩이 쌩얼로 4대2 소개팅에서 만난 충격적 존예 (F4/민기/성호/건호/혁/현실판 여신강림) #레디팅 #NEW룩개팅16 잼스터
  • Celkom
  • remove_red_eye 529k zobrazení
  • thumb_up 13k - každý 41 dal like
  • thumb_down 206
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 980 €
  • transfer_within_a_station 2.71 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 220k zobrazení
  • thumb_up 2k - každý 85 dal like
  • thumb_down 97
  • chat_bubble_outline 243 komentárov
  • euro_symbol 408 €
  • transfer_within_a_station 1.29 %
 • EXO KAI가 육식맨 집에서 토마호크 스테이크 굽는 영상 开_开 [Eng CC] 육식맨 YOOXICMAN
  • Celkom
  • remove_red_eye 439k zobrazení
  • thumb_up 28k - každý 15 dal like
  • thumb_down 169
  • chat_bubble_outline 4k komentárov
  • euro_symbol 813 €
  • transfer_within_a_station 7.53 %
 • [예능연구소 4K] 에스파 직캠 'Black Mamba' (aespa FanCam) @Show!MusicCore 201128 MBCkpop
  • Celkom
  • remove_red_eye 396k zobrazení
  • thumb_up 16k - každý 24 dal like
  • thumb_down 740
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 733 €
  • transfer_within_a_station 4.49 %
 • 🏃🏃오늘 왜 뛰는거야...? 없는 패션 감각까지 봉제해버리는 리얼 극한직업 ㅎㄷㄷ 의류 디자이너 직업 리뷰 | 워크맨 ep.78 워크맨-Workman
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 21k - každý 71 dal like
  • thumb_down 452
  • chat_bubble_outline 4k komentárov
  • euro_symbol 2827 €
  • transfer_within_a_station 1.68 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 410k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 121 dal like
  • thumb_down 107
  • chat_bubble_outline 679 komentárov
  • euro_symbol 760 €
  • transfer_within_a_station 0.99 %
 • 저희 다정한부부가 저희응원해주시는 모든분들께 할말이있습니다 다정한부부 a loving couple
  • Celkom
  • remove_red_eye 1m zobrazení
  • thumb_up 26k - každý 72 dal like
  • thumb_down 3k
  • chat_bubble_outline 12k komentárov
  • euro_symbol 3564 €
  • transfer_within_a_station 2.02 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 240k zobrazení
  • thumb_up 1k - každý 196 dal like
  • thumb_down 522
  • chat_bubble_outline 1k komentárov
  • euro_symbol 444 €
  • transfer_within_a_station 1.04 %
 • 9년차 프로탈색러 믿고 따라와 'ㅅ' 보색샴푸로 완성! 백현 백발 #2 [내주제에 Ep.13 l Baekhyun can do purple shampoo himself] 내주제에 Dare U Naeju
  • Celkom
  • remove_red_eye 918k zobrazení
  • thumb_up 58k - každý 16 dal like
  • thumb_down 171
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 1699 €
  • transfer_within_a_station 6.67 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 157k zobrazení
  • thumb_up 7k - každý 22 dal like
  • thumb_down 16
  • chat_bubble_outline 162 komentárov
  • euro_symbol 292 €
  • transfer_within_a_station 4.72 %
 • 먹방mukbang 나물비빔밥 고사리콩나물시금치무생채호박 청국장 Seasoned Bibimbap (eating show) 다정한부부 a loving couple
  • Celkom
  • remove_red_eye 660k zobrazení
  • thumb_up 11k - každý 55 dal like
  • thumb_down 1k
  • chat_bubble_outline 3k komentárov
  • euro_symbol 1222 €
  • transfer_within_a_station 2.29 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 126k zobrazení
  • thumb_up 771 - každý 164 dal like
  • thumb_down 195
  • chat_bubble_outline 123 komentárov
  • euro_symbol 234 €
  • transfer_within_a_station 0.71 %
 • [브이로그] 김장🥬200🥬포기 했습니다 나는 박미선 - PARKMISUN
  • Celkom
  • remove_red_eye 120k zobrazení
  • thumb_up 3k - každý 37 dal like
  • thumb_down 63
  • chat_bubble_outline 162 komentárov
  • euro_symbol 223 €
  • transfer_within_a_station 2.8 %
 • [Roleplay] 화장품 가게에서 애드리브 싸이퍼 (feat.이세영) 권혁수감성
  • Celkom
  • remove_red_eye 391k zobrazení
  • thumb_up 10k - každý 37 dal like
  • thumb_down 340
  • chat_bubble_outline 891 komentárov
  • euro_symbol 725 €
  • transfer_within_a_station 2.93 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 137k zobrazení
  • thumb_up 2k - každý 55 dal like
  • thumb_down 179
  • chat_bubble_outline 177 komentárov
  • euro_symbol 255 €
  • transfer_within_a_station 1.93 %
 • [Eng] 미국 가족 BTS Dynamite MV 반응 ||American family reacts to BTS Dynamite MV|| 삼척킴패밀리 SamcheokKimFamily
  • Celkom
  • remove_red_eye 220k zobrazení
  • thumb_up 8k - každý 26 dal like
  • thumb_down 81
  • chat_bubble_outline 292 komentárov
  • euro_symbol 408 €
  • transfer_within_a_station 3.96 %
  • Za 1 deň
  • remove_red_eye 81k zobrazení
  • thumb_up 1k - každý 47 dal like
  • thumb_down 31
  • chat_bubble_outline 63 komentárov
  • euro_symbol 151 €
  • transfer_within_a_station 2.19 %
 • 세계 탑 바이올리니스트에게 어려운 곡은 어떤 곡일까? 또모TOWMOO
  • Celkom
  • remove_red_eye 296k zobrazení
  • thumb_up 7k - každý 41 dal like
  • thumb_down 54
  • chat_bubble_outline 586 komentárov
  • euro_symbol 549 €
  • transfer_within_a_station 2.66 %
 • 숲속에 홀로 버려진 아기사슴...도움 요청하려 제 발로 다가와 포크포크
  • Celkom
  • remove_red_eye 713k zobrazení
  • thumb_up 9k - každý 72 dal like
  • thumb_down 123
  • chat_bubble_outline 677 komentárov
  • euro_symbol 1320 €
  • transfer_within_a_station 1.48 %

Trending kategórie

Rastúce kategórie

Klesajúce kategórie

Trending kľúčové slová